From brain to performance to results
 

Nieuw: het seminar ‘NeXt Level HPM'

Een exclusieve rondleiding door het volledige nieuwe scala aan mogelijkheden dat beschikbaar komt door de nieuwste kennis uit de neurowetenschappen.
Maak kennis met geheel nieuwe niveaus in Human Performance Management, Marketing en Strategie

 

‘As humans, we can identfy galaxies light years away and we can study particles smaller than an atom, but we still haven't unlocked the mystery of the 3 pounds of matter that sits between our ears'
Barack Obama

 

Over het NeXt Level seminar:
De afgelopen twintig jaar heeft iedereen met eigen ogen de vooruitgang kunnen zien die geboekt is in de technologie en ICT.
Maar in diezelfde periode heeft er ook een andere, stillere revolutie plaatsgevonden. Op een terrein van de wetenschap waarmee minder mensen bekend zijn. Maar waarvan nu al merkbaar is dat het zelfs nog belangrijker zal gaan zijn.
Deze sprong vooruit is aan het plaatsvinden in de neurowetenschappen. Waar nieuwe kennis over het menselijk brein op dit moment leidt tot geheel nieuwe inzichten en mogelijkheden. En daarmee tot verrassende ontwikkelingen op onder meer de terreinen van marketing, management, beleidsvorming en strategie.

 

De sleutelfactor mens
In iedere organisatie vormen mensen de meest doorslaggevende factor voor succes. Of het nu gaat om de kwaliteiten van bestuurders, de effectiviteit van het personeel of het gedrag van klanten; het bedrijf dat het meeste rendement weet te halen uit het beschikbare menselijk kapitaal is steeds het bedrijf dat de hoogste resultaten behaalt.

De nieuwe neurowetenschappen bieden hiervoor een bijzonder effectief scala aan mogelijkheden, wat bedrijven die er gebruik van maken een beslissend voordeel geeft tegenover alle anderen.

 
‘Neurowetenschappen zijn de nieuwe psychologie'
 

Het ‘NeXt Level HPM' seminar biedt een boeiende en dynamische rondleiding door de meest actuele kennis over het menselijk brein. En vooral door de praktische toepassingen en mogelijkheden die hieruit voort komen.
Het seminar wordt gegeven door Ronald Siecker, arts en neurobioloog, en al sinds 15 jaar strategisch organisatie-adviseur. Ronald is tevens de auteur van verschillende boeken waaronder het populaire ‘Manipulatie, van Marionet tot Regisseur.

 

Een overzicht over de seminar-inhoud:
Klik hier voor de onderwerpen die in het NeXt Level seminar aan bod kunnen komen

 
Presentaties op maat:
Wanneer het ‘NeXt Level HPM' seminar in-company gegeven wordt, kan in overleg een selectie uit de onderwerpen worden samengesteld die voor u de meeste waarde hebben.
Ook worden door Cheprion BV over verschillende onderdelen van het onderwerpenpalet praktische workshops en trainingen georganiseerd.
 
Klik hier om verder te gaan