Cheprion BV – Expanding Human Possibilities
 

Neuro-strategie

 

‘Bereken het gedrag van je tegenstander goed; dit zal je naar de overwinning leiden. Doe dit niet goed genoeg, en het leidt naar je verlies.'
Sun Tzu, De kunst van het oorlogvoeren

 

Ontwikkelingen die begonnen zijn in de neurowetenschappen, brengen nu een revolutie in het bedrijfsleven teweeg. Omdat nieuwe inzichten in ons brein, en met name in hoe we keuzes maken en beslissingen nemen, leiden tot een geheel nieuw palet aan mogelijkheden voor managers en beleidsmakers.
Dit leidt ertoe dat de early adapters een beslissend voordeel hebben ten opzichte van de achterblijvers.

 

Van deze nieuwe ontwikkelingen is momenteel de neuro-marketing de meest bekende, die door een snel groeiend aantal bedrijven wordt ingezet.
Neuro-strategie en neuro-management zijn ontstaan door deze zelfde kennis op andere terreinen toe te passen. En ook in deze vakgebieden veroorzaken de nieuwe neurowetenschappen nu een quantumsprong voorwaarts.
Het kenmerk van een effectieve strategie is nauwkeurigheid: het vinden van die route waarlangs een minimale ingreep leidt tot maximum resultaat

 

De twee belangrijkste elementen van de neuro-strategie:

 

Voorspellen
Hoe gaan klanten reageren op een nieuw product? Hoe gaat het personeel om met een verandering? Wat gaat iemands reactie zijn op een brief? Ondernemen is als een schaakspel; wie de zetten van de ander het beste kan voorspellen, heeft de winst in handen.
De nieuwe kennis van het brein maakt het mogelijk om de reacties van mensen veel beter te voorzien dan tot nu toe mogelijk was. Neuro-strategie biedt hiermee de beslissende factor om een strategie werkelijk succesvol te maken.

 

Het richten van responsen
Hoe moet communicatie worden opgesteld om precies de gewenste reacties in het brein op te roepen? Hoe kan een gedragsverandering onder het personeel zo snel mogelijk worden bereikt? Wat is de beslissende actie om een conflict tot een goed einde te brengen?
In onze presentaties over dit onderwerp (zie onze pagina hierover) demonstreren wij dat zelfs het veranderen van een enkel woord in een tekst al tot een hele andere reactie in het brein, en daarmee tot een andere beslissing kan leiden. Waarmee we laten zien dat de neuro-strategie de sleutel bevat tot een heel nieuw niveau van management en beleid.

 

Wilt u meer weten over de nieuwe inzichten in het menselijk brein, en wat die in de praktijk voor ons allemaal betekenen? Kijk dan op de pagina van onze presentaties over dit onderwerp: het NeXt Level seminar en onze presentatie: ‘Het succesvolle brein'

 

Of neem contact met ons op om vrijblijvend informatie te krijgen over de mogelijkheden