Lezingen en opleiding

 

Goede informatie is het startpunt van iedere succesvolle onderneming

 

Al sinds meer dan een decennium verzorgt Cheprion BV bijzondere lezingen, presentaties, trainingen en opleidingen over mensgerelateerde onderwerpen.
Daarbij staan wij erom bekend een hoog niveau van kennis op een speelse en toegankelijke manier over te dragen. Onze trainingen hebben de reputatie heel praktisch en praktijkgericht te zijn, en door de cursisten ervaren te worden als een klein event waarin het ene eye-open moment het andere opvolgt.
Al onze presentaties kunnen verzorgd worden in het Nederlands, Engels en Duits

 

Enkele voorbeelden van onze presentaties die momenteel het meest populair zijn:

Nieuw en exclusief:
Next Level: Het Succesvolle Brein

De kennis over het menselijk brein is sinds de eeuwwisseling met sprongen vooruit gegaan. En inmiddels begint deze een revolutie in het bedrijfsleven teweeg te brengen. Hierdoor ontstaan namelijk volkomen nieuwe mogelijkheden op tal van terreinen; waaronder marketing, management, communicatie, en de selectie en training van personeel.
Daarnaast werpt deze kennis ook een heel nieuw licht op waar wij mensen daadwerkelijk toe in staat zijn. En laat zien hoe we de eigenschappen van ons brein kunnen gebruiken om sneller tot meer succes te komen.

Het Succesvolle Brein geeft een rondleiding door deze nieuwe kennis gecombineerd met praktische demonstraties van wat er allemaal mogelijk is.
Speciale versies van dit seminar zijn verkrijgbaar die gericht zijn op specifieke beroepsgroepen. Dit omvat onder meer een seminar voor jonge ondernemers en een gecertificeerde versie voor advocaten.

Klik hier voor meer informatie,
of bekijk kosteloos onze demonstratie-video's over dit fascinerende onderwerp

 
Invloed en Manipulatie

Waar mensen samen leven en werken wordt ook over en weer invloed uitgeoefend. Wat betekent dat iedereen in de een of andere vorm met dit onderwerp te maken heeft.
Het is dan ook niet vreemd dat ons door de jaren heen gevraagd is om verschillende workshops en opleidingen over dit onderwerp te ontwikkelen. Deze variëren van korte, indrukwekkende seminars die laten zien welke communicatie de sterkste effecten in het menselijk brein tot stand brengt. Tot aan uitgebreide trainingen waarin mensen die te maken hebben met moeilijke doelgroepen leren om het volledige palet aan manipulatieve tactieken te herkennen en daar de regie over te nemen.

Lees hier verder over dit onderwerp

 
Psychische ziektebeelden

Een nieuwe medewerker komt het bedrijf binnen. Het is een aardige en intelligente man, die prima in het team past. Maar na een half jaar begint hij van de ene dag op de andere vreemde verhalen te vertellen; zijn buren zouden steeds achter hem aan zitten. En die hebben nu overal binnen het bedrijf verborgen camera's opgehangen zodat ze hem continu in de gaten kunnen houdenů
Deze training is oorspronkelijk ingericht voor bedrijven die werken met mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Maar sinds de invoering van de participatiewet en de instroom van asiel zoekers / statushouders is de belangstelling voor dit onderwerp onder gemeenten en reguliere bedrijven aanzienlijk toegenomen. (Lees verder)

Klik hier om contact op te nemen voor meer informatie,
of klik op een van de onderstaande tabbladen voor de verdere mogelijkheden die wij u kunnen bieden: