Trainingen in invloed, manipulatie en contratechnieken

 

Hoe werkt invloed echt? Wat voor ‘triggers' brengen gedrag bij mensen teweeg, en wat zijn de tegenzetten om je tegen dit soort technieken te beschermen?
Onze trainingen en presentaties over dit onderwerp reiken van korte lezingen tot aan tweedaagse trainingen waarin alle technieken doorgenomen worden die men in de praktijk tegen kan komen. Inhoudelijk kunnen deze de vorm hebben van korte opleidingen in het gebruik van invloedsfactoren voor managers, of van volledige trainingen in contramanipulatieve technieken voor personen die beroepsmatig werken met probleemgroepen.
Onze manipulatie-trainingen zijn gebaseerd op het boek ‘Manipulatie, van marionet tot regisseur' door Ronald Siecker.

 

Klik hier voor meer informatie over het boek,
Of klik hier om contact op te nemen voor meer informatie