Invloed en Manipulatie

 
   

‘De gemakkelijkst te manipuleren mensen zijn altijd degenen die denken dat ze niet te manipuleren zijn'

 
   

Onze opleidingen in invloed en (contra) manipulatie variëren van korte lezingen en workshops tot aan complete tweedaagse opleidingen.

 
   

Invloed
Wij mensen denken graag dat we onze beslissingen met ons verstand nemen. Maar in werkelijkheid spelen diepere lagen van ons brein een grote rol bij ieder besluit dat we nemen. En die zijn vatbaar voor heel andere invloeden dan argumenten.
Bij het onderwerp ‘invloed' worden de nieuwste inzichten doorgenomen in hoe beslissingen worden genomen, en op wat voor manieren die – vaak ongemerkt – beïnvloed worden.
Het is deze kennis die de basis vormt voor nieuwe vakgebieden als de neuro-marketing en neuro-management.

 
   

Manipulatie en contra-manipulatie
Wie met mensen werkt, krijgt vroeg of laat ook te maken met manipulatief gedrag.'
Manipulatie heeft vele vormen. In de lichtste vormen kan het ervoor zorgen dat een leidinggevende maar geen vat krijgt op een medewerker, zonder de vinger erop te kunnen leggen hoe dit komt. Bij de zwaarste varianten kan sprake zijn van intimidatie of fraude.
Maar tussen deze beide uitersten zitten nog een heleboel andere varianten.
Wat deze allemaal met elkaar gemeen hebben: ze worden vaak te laat herkend. Ze richten vaak meer schade aan dan verwacht. En de gangbare tactieken die leidinggevenden en managers gewend zijn te gebruiken werken hierbij niet. Integendeel, die maken het probleem vaak juist erger.

De training ‘Omgaan met manipulatief gedrag' is ingericht op verzoek van organisaties die veel met complexe doelgroepen en probleemgedrag te maken hebben, en sindsdien onder een breed publiek populair geworden.

 
   

In deze training komen de drie essentiële aspecten aan bod in het hanteren van manipulatief gedrag:

Herkennen, want het is altijd de valkuil die je niet ziet waar je in valt. Daarom is het herkennen van manipulatie de eerste stap in er grenzen aan te stellen. In de training worden dus alle essentiële vormen van manipulatie besproken, met een groot aantal levendige voorbeelden vanuit de praktijk.

In kaart brengen. Een graad één manipulator is moeilijk aan te sturen en kost je meer tijd dan anderen. Bij graad vier manipulatie moet meestal aangifte bij de politie worden gedaan.
Hoe onderscheid je manipulatie van ander gedrag? Wat zijn de tekenen dat het ernstiger is dan je dacht? Wat kan je verwachten dat er als volgende gaat gebeuren? En hoe bepaal je wanneer te handelen, en wat te doen?
Cursisten krijgen de antwoorden op al deze vragen, en ook de ‘manipulatie-index'. Deze kan gebruikt worden om duidelijke keuzes te maken en richtlijnen op te stellen. Zowel in individuele gevallen als bedrijfsbreed.

Tegenzetten. Want een manipulator stopt nooit spontaan, maar uitsluitend wanneer hij moet.
Leer de zwakke plekken in het spel van een manipulator te herkennen, en een stappenplan op te stellen om een eind aan de manipulaties te maken. In de training is er ruime gelegenheid om eigen voorbeelden en situaties in te brengen en hier direct een oplossing voor te vinden.

De training ‘Manipulatie en contramanipulatie' is gebaseerd op het werk van Ronald Siecker, arts en (neuro)bioloog, en tevens auteur onder meer het boek: ‘Manipulatie, van marionet tot regisseur'.
Dit is een heel levendige training vol van verhalen vanuit de praktijk, waarin niet altijd alles is wat het lijkt te zijn…

Neem vrijblijvend contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden