Inzicht in psychische ziekten en handicaps

 

Oorspronkelijk ontwikkeld om de bedrijven van de Sociale Werkvoorziening door heel Nederland meer inzicht te geven in hoe ze het beste om kunnen gaan met hun doelgroep, is deze training uitgegroeid tot een van de populairste en meest praktische op dit gebied.
Een aanzienlijk – en toenemend – percentage mensen lijdt aan een serieuze psychische aandoening. En onder de doelgroep die afstand heeft tot de arbeidsmarkt zijn deze aantallen zelfs vele malen hoger.
Wat komt er allemaal voor onder deze doelgroep? Waar moet je rekening mee houden? Wat betekent het voor de plaatsing en de begeleiding in een werksituatie? En wat zijn de ‘alarmbellen' – aanwijzingen dat er iets bezig is mis te gaan waardoor het nog mogelijk is om tijdig in te grijpen?
De antwoorden op deze vragen, die onder meer belangrijk zijn voor gemeenten en uitvoeringsinstellingen, maar ook voor commerciële bedrijven die uitvoering geven aan de Participatiewet, worden in deze training concreet en praktijkgericht beantwoord.

 

In overleg kan de vorm en inhoud van deze presentatie op maat worden afgestemd op de branche en de praktijkomstandigheden van de cursisten.
Klik hier om contact op te nemen voor meer informatie.